<

AppServ คือ ชุดโปรแกรมที่เป็นลักษณะของWAMP เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างจำลองเซิร์ฟเวอร์ใช้สำหรับในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์สำเร็จมรูปที่ใช้กันแพร่หลายในระระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์ วินโดวส์ สร้างโดยชาวไทย จัดทำขึ้นโดย ภาณุพงศ์ ปัญญาดี เป็นสิ่งที่จะต้องมาคู่กันกับ program php ดังนั้นเราจะเห็นได้แล้วว่าในเบื้องต้น Appserv คืออะไรใช้ทำอะไรกันนะครับ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติม ก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดต่อได้ที่ลิงค์ AppservNetwork และเราสามารถเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่..http://www.appservnetwork.com/index.php?newlang=thai